IRYDIUM Software
Logo

irydium@irydium.pl

(43) 8228711 Kontakt:

 Home  Firma

  Firma

IRYDIUM jest producentem i dostawcą rozwiązań programistycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców biznesowych. Dostarczamy oprogramowanie tworzone w oparciu o najnowsze technologie programistyczne oraz nasze wieloletnie doświadczenie. Wykorzystywane przy tworzeniu naszego oprogramowania technologie programistyczne oparte są na narzędziach firmy Microsoft, zarówno w warstwie programistycznej, jak i platformy bazodanowej i serwerowej.

Większość naszych produktów powstaje na zamówienie we współpracy z klientem, dzięki czemu oprogramowanie dostosowane do specyfiki danej branży oferując szereg funkcji i ulepszeń niedostępnych dla użytkowników produktów pudełkowych oraz uniwersalnych systemów obsługi firmy. 

Nasze oprogramowanie można integrować z wieloma systemami innych producentów zwiększając w łatwy sposób ich funkcjonalność. 

Firmę IRYDIUM tworzą ludzie, stanowiący zespół kompetentnych specjalistów - posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.