IRYDIUM Software
Logo

irydium@irydium.pl

(43) 8228711 Kontakt:

 Home  Oprogramowanie na zamówienie

  Oprogramowanie na zamówienie

Każde przedsiębiorstwo ma swój unikalny charakter, dla wielu gotowe aplikacje dostępne na rynku nie są wystarczające. Dla takich przedsiębiorstw oferujemy pomoc w stworzeniu unikalnych rozwiązań IT.

Warto wybierać programy elastyczne i umożliwiające reagowanie na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, wynikające np. ze specyfiki branży, złożoności struktury organizacyjnej, czy terytorialnego rozproszenia oddziałów firmy. Zwłaszcza dla firm z sektora MSP, które na zmienne potrzeby rynku muszą być szczególnie wyczulone, możliwość szybkiego generowania dynamicznych i wielowymiarowych raportów wydaje się być bardzo istotna. Nawet niewielkie odchylenia od planowanych wartości (np. w sprzedaży danego rodzaju produktów) mogą mieć tutaj kolosalne znaczenie. Dlatego aplikacje o wysokim stopniu modyfikowalności  mają ogromną przewagę nad rozwiązaniami „zamkniętymi” dając gwarancję szybkiego zwrotu z inwestycji."

 

W zależności od potrzeb klienta realizujemy wszystkie lub wybrane etapy procesu powstawania oprogramowania, na który składają się:

analiza

ścisła współpraca z klientem przy określeniu wymagań w celu zintegrowania oprogramowania z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, opracowanie funkcjonalności, przygotowanie specyfikacji

wdrożenie

przygotowanie dokumentacji technicznej, szkolenie użytkowników i administratorów, przekazanie oprogramowania do eksploatacji

projektowanie

dobór technologii, zaprojektowanie architektury, uszczegółowienie wymagań dla składowych systemu i przygotowanie projektu technicznego

wsparcie produktu

prowadzone na podstawie umowy wsparcia (SLA) zgodnie z warunkami określonymi w umowie (konsultacje telefoniczne, usługi uaktualnienia)

implementacja

tworzenie kodu źródłowego, integracja i walidacja

pielęgnacja systemu

usuwanie usterek oprogramowania podlegających gwarancji, zmiany i rozszerzenia systemu na życzenie klienta

testowanie

opracowanie strategii testów funkcjonalnych i wydajnościowych, przeprowadzenie testów automatycznych i manualnych